Rubriek: Friese taalweetjes

Fedde Dijkstra winnaar van Grut Frysk Diktee

Wurdumer Fedde Dijkstra heeft het Grut Frysk Diktee gewonnen. Hij maakte slechts tien fouten bij het dictee dat geschreven is door journalist/schrijver Sietse de Vries. Karen Bies, presentatrice van Omrop Fryslân, las het dictee voor. De prijswinnaar van vorig jaar, Groninger Jan Ybema, werd dit jaar derde met elf fouten. Tineke Hoekstra uit Noordbergum werd

Lees verder...

Friese taal vanaf vandaag te vertalen in Google Translate

Een historische dag voor Friesland en de Friese taal! Vanaf vandaag is het – met dank aan honderdduizend vrijwilligers – mogelijk om teksten van en naar het Fries te laten vertalen in Google Translate. Volgens de initiatiefnemer van het Fries in Google Translate is dit erg belangrijk voor het voortbestaan van de taal. In september

Lees verder...

Fryske Google Translate Wike van start

De Fryske Google Translate Wike is vandaag officieel van start gegaan. Gedeputeerde Sietske Poepjes trapte deze week, waarbij honderden Friezen zich bezighouden met het invoeren van de Friese taal op Google Translate, af met behulp van leerlingen van drietalige school de Pôlle uit Marsum. Een miljoen vertalingen Onder andere op scholen en in bibliotheken zijn

Lees verder...

Tekst over Rens Kroes in eindexamen Frysk

85 leerlingen van verschillende middelbare scholen in Friesland deden vandaag hun eindexamen Fries. Dat meldt Omrop Fryslân. In het Friese examen wordt goed meegegaan met de tijd; in het vmbo-examen dat een begrijpend lezen-examen is, kwam onder andere een tekst voor over Rens Kroes, de gezondheidsguru uit Eastermar en tevens de zus van topmodel Doutzen

Lees verder...

Winnaar Grut Frysk Diktee 2015 afkomstig uit Groningen

De uit Groningen afkomstige Jan Ybema is de winnaar geworden van het Grut Frysk Diktee 2015 dat gisteren in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden werd gehouden. Het Grut Frysk Diktee werd gisteren gehouden, maar vandaag uitgezonden op Omrop Fryslân. Aan het dictee deden 35 deelnemers mee die zich hadden gekwalificeerd voor het dictee.

Lees verder...

Kwalificeer je voor het Groot Fries Dictee 2015

De Afûk, Cedin Expertisecentrum meertaligheid, Omrop Fryslân en de Fryske Akademy hebben opnieuw de handen ineengeslagen voor het Grut Frysk Diktee op dinsdag 19 mei in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden. Vanaf dit jaar wordt het dictee ieder jaar gehouden, eerder was dat één keer per twee jaar. Voor wie graag mee wil

Lees verder...

Google nu ook te vinden op Google.frl

Al gezien? ‘s Werelds grootste zoekmachine is vanaf vandaag ook te vinden via de Friese domeinnaam Google.frl. Daarmee is Google één van de eerste tientallen websites die gebruikmaken van de .FRL-domeinnamen. Mocht je gebruik gaan maken van de Friese Google-versie hoef je niet te vrezen voor grote veranderingen. De knop ‘Google zoeken’ is veranderd in

Lees verder...

Tweetaligheid bij peuters onderzocht

Jelske Dijkstra uit Leeuwarden heeft onderzocht wat voor invloed tweetaligheid bij peuters heeft. Eerder werd dit in Friesland wel onderzocht bij basisschoolleerlingen, maar nooit eerder bij kinderen van deze leeftijd. Dijkstra komt tot de conclusie dat tweetaligheid bij jonge kinderen niet ten koste gaat van het Nederlands. Ouders hoeven niet bang te zijn dat hun

Lees verder...

Behoefte aan vertalers van Friese boeken

Het aantal vertalers dat Friese boeken kan vertalen naar het Engels en het Duits is schrikbarend laag. Het Nederlandse Letterenfonds wil hier verandering in gaan brengen. Zij willen daarvoor taalateliers oprichten. Hier zouden vertalers cursussen en workshops kunnen volgen om zich de Friese taal machtig te maken. Volgens Het Nederlandse Letterenfonds is er zeker behoefte

Lees verder...

Friese taal een straf van God?

Het Fries is een straf van God. Althans, dat stelt profetes Sonja de Vries (haha) die leiding geeft aan de beweging ‘Uit de bron van Christus’. Volgens haar zouden Friezen vroeger God niet hebben erkend en daarom als straf van God een aparte taal hebben gekregen.

Lees verder...

Lutz Jacobi legt eed af in het Fries

De Friese PvdA-politica Lutz Jacobi heeft zojuist tijdens de inhuldiging in het Fries de eed afgelegd. Waar alle overige politici ‘Dat beloof ik’ of ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ zeiden, zei Jacobi; ‘Dat ûnthjit ik’. De meningen op Twitter over deze Friese gelofte waren verdeeld, maar officieel is het Fries de tweede landstaal waardoor de

Lees verder...

Enorm onderzoek naar taal in Friesland in 2018

In 2018 zal er een enorm onderzoek gaan plaatsvinden over de taal en hoe deze gebruikt wordt in Friesland. Dat maakte wetenschapper Goffe Jensma vandaag bekend op het Kerstcongres voor Friese studenten. Het onderzoek hangt samen met het eventuele culturele hoofdstadschap van Leeuwarden.

Lees verder...