Routes rondrit Friesland Canadese veteranen op Bevrijdingsdag

Keep them rolling

Een bijzondere Bevrijdingsdag wordt het morgen voor Friesland. Niet alleen wordt de vrijheid uitgebreid gevierd op de verschillende Bevrijdingsfestivals, ook maken enkele Canadese veteranen een rondrit door Friesland. Hoogstwaarschijnlijk zal dit voor de laatste keer zijn, gezien de hoge leeftijd van de veteranen.

Canadese veteranen op rondrit

De Canadezen gaan op pad met de Vereniging Keep them Rolling en Defensie. Er zijn vier routes uitgestippeld door heel Friesland. In totaal zullen 250 oude legervoertuigen door de provincie rijden. De routes gaan langs vele plaatsen in Friesland en maken verschillende stops, waaronder in Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Dokkum, Sneek, Heerenveen, Joure en Drachten.  De legervoertuigen komen samen aan in de Friese hoofdstad en zijn na het defilé op het Wilhelminaplein te bewonderen in de binnenstad. Hieronder zijn de verschillende routes te vinden:

Route Noord 

Leeuwarden, Cornjum, Britsum, Stiens, Beetgum, Berlikum, Ried, Dongjum, Franeker Breedeplaats, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Alde Leije, Hallum, Tzummarum, Minnertsga, Marrum, Ferwerd, Genum, Reitsum, Lichtaard, Raard, Dokkum Gr. Breedstraat, Damwoude, Wouterswoude, Driesum, Oudwoude, Kollum, Buitenpost, Twijzel, Noard Burgum, Hardegarijp en Leeuwarden.

Vertrek 8.20 uur
Stop Franeker Breedeplaats 9.30 uur
Stop Dokkum Gr. Breedstraat 12.30 uur

Route Oost 

Leeuwarden, Hardegarijp, Burgum, Nijega, Opeinde, Drachten, Beetsterzwaag, Gorredijk, Jubbega, Oudehorne, Nieuwehorne, Mildam, Oudeschoot, Heerenveen, Nieuwebrug, Haskerdijken, Akkrum, Grou, Warten, Wergea en Leeuwarden.

Vertrek 9.00 uur
Stop Drachten Busstation 10.20 uur
Stop Heerenveen Thialf parkeerterrein 13.00 uur

Route Zuid 

Leeuwarden, Boksum, Jellum, Weidum, Wytgaard, Reduizem, Jirnsum, Terherne, Joure, Scharsterbrug, St. Nikolaasga, Tjerkgaast, Sloten, Wijkel, Balk, Woudend, Hommerts, IJlst, Sneek, Scharnegoutum, Boazum, Easterweirum,  Weidum en Leeuwarden.

Vertrek 8.40 uur
Stop Joure St Theresiahuis Prof Titus Brandsmaweg 10.20 uur
Stop Sneek Oud Kerkhof 13.10 uur

Route West 

Leeuwarden, Boksum, Jellum, Hilaard, Winsum, Spannum, Wommels, Oosterend, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Bolsward, Nyland, Wolsum, Blauwhuis, Dedgum, Parrega, Workum, Gaast, Makkum, Allingawier, Exmorra, Schraard, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Harlingen, Midlum, Herbaijum, Franeker, Dronrijp, Marssum en Leeuwarden.

Vertrek 8.00 uur
Stop Bolsward Hotel Weinberg 9.45 uur
Stop Harlingen Noorderhaven 13.10 uur

Volg Friesland.blog.nl ook op Twitter en Facebook

Lees ook:Route oude legervoertuigen 5 mei in Noordoost Friesland
Lees ook:Foto’s Keep Them Rolling Bevrijdingsdag Friesland route Noord
Lees ook:Keep them Rolling toch nog naar Balk
Lees ook:Bijzondere routes door Friesland tijdens 11-steden MTB-Xperience
Lees ook:Iris Kroes van start met theatertour Thús

10 Reacties // Reageer

10 thoughts on “Routes rondrit Friesland Canadese veteranen op Bevrijdingsdag

 1. Ijsbrand

  Mooi om tezien al die ouwe legervoertuigen van 70 jaar geleden indrukwekkend doet je wel even nadenken.

    /  
 2. Jacqueline

  Hallo

  Hoelaat ongeveer en waar rijden ze door Heerenveen, ik wil gaan kijken.

    /  
 3. Johanna Kommerie - Gercama Auteur

  Hallo Jacqueline, om ongeveer 13.00 uur zijn de voertuigen bij het parkeerterrein van Thialf in Heerenveen!

    /  
 4. De boer

  Hoe laat vertrekken de legervoertuigen uit Dokkum. En rijden ze Nu wel door Hardegarijp.Vanochtend namen ze nl de route over de zomerweg naar Bergum (niet leuk voor de bewoners van Bennemastate die er voor klaar zaten) En de andere bewonders die er langs de route stonden

    /  
 5. roland

  Teleurstelling voor alle mensen in jubbega. Ze hebben de route schijnbaar gewijzigd. Waardeloos!!

    /  
 6. Marian

  Hoe laat komen ze ongeveer door Noardburgum?
  De kinderen willen nl niet te laat zijn.

    /  
 7. Klaske de Groot

  Hoe laat vertrekken ze vanaf Thialf. Dan weet ik nl hoe laat we ze in Haskerdijken kunnen verwachten

    /  
 8. Annet

  Zijn ze al in haskerhorne?

    /  
 9. Johanna Kommerie - Gercama Auteur

  Hier en daar is er vertraging opgelopen in verband met de drukte. Van de route Noord kan ik alleen vertellen dat de voertuigen rond 14.20 met een rotgang door Damwâld kwamen. Lijkt erop dat ze verloren tijd in willen halen.

    /  
 10. Arjen

  Hoe laat zijn ze in Grou?

    /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>