Restanten middeleeuwse steenbakkerij gevonden in Dokkum

Bron: sneuperdokkum.blogspot.com

Bij graafwerkzaamheden aan de nieuwe vaarweg die de Dokkumer Ie met de Wâldfeart gaat verbinden zijn resten gevonden van een pannen- en steenbakkerij uit de vijftiende eeuw. Mogelijk werkten de monniken van het klooster Klaarkamp in de steenbakkerij. Uit archeologisch onderzoek dat vanaf afgelopen dinsdag is uitgevoerd is duidelijk geworden dat de vondst een voormalig tichelwerk, oftewel een pannen- en steenbakkerij is. Er zijn grote hoeveelheden stenen en dakpannendelen aangetroffen. Ook zijn er bakstenen vloertjes die vermoedelijk afkomstig zijn uit de zestiende eeuw aangetroffen. Verspreid over het terrein zijn er verbrandingssporen die verband houden met oude steenovens.

Hoorde de steenbakkerij bij het klooster?

Er wordt vermoed dat de steenbakkerij bij het klooster Klaarkamp hoorde. De grond waarop het tichelwerk staat, was in de Late Middeleeuwen eigendom van het klooster. Dit klooster werd gesticht in 1163 en heeft bestaan tot 1580. Het is echter nog niet aan te tonen dat de steenbakkerij daadwerkelijk bij het klooster heeft gehoord. Dit moet nader onderzoek uitwijzen. De gemeente Dongeradeel vraagt (amateur)-archeologen die op dezelfde locatie restanten hebben gevonden dit te melden omdat dit in belang kan zijn van het onderzoek. De vinders mogen hun vondsten houden.

Vondst was onverwacht

De archeologische vondst was onverwacht. Het was wel bekend dat hier puinresten in de grond aanwezig waren,  maar uit een inventariserend archeologisch onderzoek dat in het kader van het bestemmingsplan “Dokkum West” eerder is uitgevoerd, kwam naar voren dat er geen archeologische vindplaats op deze plek viel te verwachten.

Werkzaamheden worden hervat

De archeologen zijn momenteel op de locatie hun onderzoek aan het afronden en zullen hun analyses nog verder gaan uitwerken. Het grootste deel van de archeologie is nog intact en blijft bewaard onder de grond. De werkzaamheden aan de verbindingsvaart worden zo spoedig mogelijk hervat.

Volg Friesland.blog.nl ook op Twitter en Facebook!

Lees ook:Middeleeuwse voorloper van de schaats gevonden in Metslawier
Lees ook:Drie grafkisten gevonden bij werkzaamheden Vitens in Dokkum
Lees ook:Maand van de geschiedenis; schatzoeken in Friesland
Lees ook:Paard gevonden bij archeologische opgravingen Dronrijp
Lees ook:Oudste bootje uit Friesland te zien in Fries Scheepvaartmuseum

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>